VELKOMMEN

Stutteriet ligger ca. 15 km syd for Aalborg i fint rideterræn og i rideafstand fra Nordjysk Ridecenter.
Stutteriet drives af Nina Bengtsen og Jørgen Røhr Jensen sammen med døtrene Kathrine og Louise Røhr Bengtsen. Med undtagelse af en kortere årrække, har der været avlet islandske heste på Canada siden 1970.

AVLSMÅL: At avle stærke og fornuftige heste med gode bevægelser og en god, styrbar vilje.
Vi avler desuden efter, at vi har behov for at det skal være nemt at have heste. Vi avler derfor ikke på heste som er vanskelige eller kræver særlig pleje af nogen art, herunder eksem eller særlig beskæring af hove m.v. og hestene skal kunne gå ude hele året. Hestene skal desuden være nemme at tilride og gerne 5 gængere.

Hestene går ude hele året og fodres næsten udelukkende med wrap i hele baller om vinteren med mindre de er i træning. Vi har meget store og kuperede folde med åbne marker, søer og skov.

Føl og plage tæmmes kun i nødvendigt omfang så de kan fanges og håndteres uden problemer og således at den naturlige respekt bevares indtil tilridningen. Under opvækst går hestene i perioder tæt på stærkt befærdet vej, således at de er trafiksikre "fra starten".

Tilridningen har vi altid selv sørget for, men i de seneste år foregår det normalt ved at Rasmus Møller Jensen rider dem ca. 1-4 uger, hvorefter vi overtager den videre tilridning.
 
JULETRÆER: I december måned er der mulighed for at købe juletræer. Se mere på www.juletraer.dk 
 
© stutteri Canada | Powered by Quick.Cms